Öppet

  Karta

  Program

  Baka

  Krönika

  Historia

  Foton

  Styrelsen

  Turist

  In English

Sedan 1994 har hembygdsföreningen en unik
fotosamling i sin ägo. Samlingen har skänkts av sönerna till fotografen Jonas Ridderberg. Han föddes 1889 och var handlare, ekonom och yrkesfotograf i Hammerdal. Bilderna är tagna på 1920- och 1930-talet och visar bröllop, bergravning, arbetsplatser, gårdar och människor. Kanske finns du eller dina släktingar med på någon av de 1500 bilderna.

Förutom fotosamlingen finns även mängder av tidningsklipp
om vad som hänt i Hammerdal genom åren.