Öppet

  Karta

  Program

  Baka

  Krönika

  Historia

  Foton

  Styrelsen

  Turist

In English


Hembygdsföreningens krönika kommer ut en
gång per år, för det mesta lagom till midsommar.
Den kostar 150 kronor och kan bland annat köpas på
hembygdsgården, Wiks möbler och Zalongen.
Den går också beställas via styrelsen.
Gamla krönikor till mycket humana
priser finns också på lager, beställ av styrelsen!
Hans Elstad som är redaktör tar gärna emot idéer, artiklar
och bilder. Han har telefon 0644-109 89 och 070-269 64 34.

Eller så kan du mejla till kronikan@hammerdal.se